A+ A A-

Usluge

U sklopu svojih poslovnih aktivnosti HEMING obavlja i sljedeće usluge: 

usluge heming doo

- ČIŠĆENJE FABRIČKIH POSTROJENJA u saradnji sa renomiranom firmom iz Srbije
- PROMET HEMIKALIJA na veliko i to:
- HCl hlorovodonična kiselina konc. 30-32%,
- NaOH natrijumhidroksid ( kaustična soda) u listićima 99%
- NaOH natrijumova lužina 48-50% rastvor u vodi
- NaOCl natrijum hypohlorit 120-150g/l aktivnog hlora
- Tečni hlor, sredstvo za dezinfekciju pitke vode i vode u bazenima
- Ostala bazenska hemija, regulator pH vrijednosti ...
- Ostale hemikalije na Vaš zahtjev

HEMING DOO
Preduzeće za proizvodnju i promet
Grlić bb,  Danilovgrad
Crna Gora

email:heming@t-com.me
prodaja +382 67 638 891
proizvodnja +382 67 840 500