A+ A A-

heming

Na osnovu člana 8 stav 4 Zakona o kontroli proizvodnje i prometa supstanci koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci(Službeni list CG, BROJ 83/09), Ministarstvo zdravlja CG je izdalo dozvolu preduzeću HEMING DOO. Danilovgrad, za promet PREKURSORA BR. 060-236/2015/UPI/5

HEMING DOO
Preduzeće za proizvodnju i promet
Grlić bb,  Danilovgrad
Crna Gora

email:heming@t-com.me
prodaja +382 67 638 891
proizvodnja +382 67 840 500